Prowadzimy podmioty gospodarcze zorganizowane na wszystkie możliwe sposoby, tj. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki cywilne, spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Podmioty te prowadzą aktywność gospodarczą w bardzo różnych dziedzinach: gastronomi, handlu, produkcji, budowy domów i mieszkań, tworzeniu zaawansowanych programów komputerowych.