Linki do informacji przydatnych przy prowadzeniu księgowości.

→ GUS - Główny Urząd Statystyczny

→ Wskaźniki makroekonomiczne

→ Kursy walut

→ Inflacja

→ ZFŚS - odpis na zakładowy fundusz socjalny

→ Limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

→ Kalkulator ryczałtów samochodowych za paliwo

→ Dziennik Ustaw

→ Weryfikacja poprawności numeru NIP

→ Weryfikacja poprawności numeru NIP - Unia Europejska

→ Rejestr REGON - wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

→ CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

→ KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

→ KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów